kaynak

KADİR GECESİ’NİN FAZÎLETİ

Ashâb-ı Kirâm, Allâhü Teâlâ'nın Kadir Gecesi hakkında “Bin aydan hayırlıdır.” meâlindeki Kadr sûresinin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Ashâbına İsrailoğullarından dört kişiyi anlat…

Editör

Kadir gecesi

Aziz ve muhterem Müslümanlar! Hutbemiz Kadir Gecesi'ne dairdir. Rabbimizi bizlere tanıtan en büyük muarrif ve ebedî mucize Kur'ân-ı Kerîm'dir. Ramazan Kur'ân ayı, Kadir Gecesi de Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın inzal buyurulduğu pek mü…

Editör

KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci sûresi. Beş âyet; otuz kelime ve yüzyirmi harften oluşur. Fasılası "râ" harfidir. İsmini ilk âyetinde geçen "kadr" kelimesinden alan bu sûrenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi indi…

Editör

AREFE

Zülhicce Kamerî ay'ının dokuzuncu günü. Yani Kurban Bayramından bir önceki gün demektir. Türkiye'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesine de Arefe günü denir. Bu günde hacılar Arafat Dağı'na çıkarlar. Hacıların buradaki duruşlarına V…

Editör

ARAFÂT

Mekke'nin yirmi km. uzaklığında ve doğusunda bulunan bir dağ. Aynı adı taşıyan ova içinde yaklaşık yetmiş metre kadar yükseklikte bir tepe görünümündedir. Tepeye koyu yeşil taş yığınları hakimdir. Arafât'a "Cebelü'r-rahme" (Rah…

Editör

Abdest

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın em…

Editör

Teyemmüm

Kast etmek, yönelmek manasına gelen teyemmüm, şeriat dilinde su bulunmadığı veya bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest almak veya gusl gerektiren hal) gidermek amacıyla yapılan hareketleri dile geti…

Editör

Teyemmüm Nasıl Yapılır?

Teyemmüm Nasıl Yapılır? Önce kollar abdest alacakmış gibi sıvanır. Eûzü Besmele çekilir. "Abdestsizlikten veya cünüplükten temizlenmeye" diyerek niyet edilir. Sonra parmaklar açılır, ellerin iç kısımları temiz toprağa veya toprak cinsinden…

Editör

Kurban

Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah'a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah'a yakla…

Editör

Zekat

İslâm'ın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir. Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan mü…

Editör

Namaz

NAMAZ NEDİR? Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Namaz, bizi yar…

Editör

Sehiv Secdesi

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde ve Ne Zaman Yapılır: a) Namazda farzlardan birinin unutularak geciktirilmesi. b) Vaciblerden birinin unutularak geciktirilmesi veya unutularak yapılmaması hallerinde sehiv secdesi yapılır. Namazdaki bu eksikliği gidermek…

Editör

Dini Günler

Burada yayınlanan dini günler, Diyanet İşleri Başkanlığın dan alınmıştır. Hicri Gün Hicri Ay Hicri Yıl Miladi Tarih Dini Gün 1 Cemaziyelevvel 1439 18.01.2018 Cemaziyelevvel 1 Cemaziyelahir 1439 17.02.2018 Cemaziyelahir 1 Recep 1439 19…

Editör

Kaza, Teravih ve Yolcu Namazları

Bir namazı vaktinde kılmaya "Eda", vakti çıktıktan sora kılmaya da "Kaza" denir. Namazı bile bile, özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak büyük günahtır. Namaz, kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Ancak vaktinden sonraya bı…

Editör

Cuma Namazı

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rek'attır.Cuma günleri öğle vaktinde kılınır ve o günün öğle namazının yerine geçer. Cuma namazının farzı cemaatle kılınır. Tek başına kılınmaz. Cuma Namazı Kimlere …

Editör

Cenaze Namazı ve Kılınışı

Cenaze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında dua olmak üzere bir farz-ı kifayedir. Cenaze namazının kılınması için araran şartlar şunlardır: 1- Ölenin Müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hali gizli olan kimsenin cenaze na…

Editör

Adab

Ahlak,terbiye ve nezaket kuralları. Birini ziyafete davet etmek manasını ifade eden edeb, İslam'ın güzel saydığı söz ve davranışlardır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet olunan bilimum hayır, zarâfet, usluluk ve güzel ahlak demektir. …

Editör

Müslüman Çocuğana Bazı Dini Sualler

S-1) Allah kaçtır? C-1) Allah birdir. S-2) Bir olduğuna delilin nedir? C-2) İhlas suresinin ilk ayet-i kerimesidir. S-3) Bunun manası nedir? C-3) "De ki: O Allah'tır, bir tektir. S-4) Allah'ın varlığına akli delilin nedir? C-4) Bu alemi…

Editör
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı