Namaz Duaları

Duamız

Allahım! Sana hamdolsun. Habibine salât-ü selam olsun, Kalbimize iman nuru doldur. Gönlümüzü İslâm şuuruyla şuurlandır. Bizlere vahdeti, milletçe saadeti nasip eyle. Bizi ayırmak isteyen düşmanlara fırsat verme. Neslimize ve bize güçlük gösterme. Fe…

Editör

Namaz Sureleri

Fatiha Sûresi Namazda ayakta iken okunur. Okunuşu:  Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anla…

Editör

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne…

Editör
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı