Günün Sünneti

Günün Sünneti

Kaynak:Ebu Davud, Eyman 19 (3283); Nesai, Vesaya 8, (6, 251) Ravi (r.a.):eş-Şerrid İbnu's-Süueyd es-Sakafi Hadis:"Ey Allah'ın Resulü", dedim, "annem bana, kendisi adına mü'mine bir cariye azad etmenü vasiyet etti. Benim ya…

Editör

Günün Sünneti

Yemekten sonra parmakları yalamak Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu “Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman, onu alıp bulaşan şeyi temizledikten sonra yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini bez…

Editör
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı