KULLANICI POLİTİKASI VE VERİ İLKESİ


Selamet cevap
Selamet cevap Kullanıcı Politikası ve Veri İlkesi

KULLANICI POLİTİKASI VE VERİ İLKESİSelamet cevap Kullanıcı Politikası ve Veri İlkesi

ÇEREZ (“COOKIE”)

Güncelleme tarihini: 14 Kasım 2022 saat 21.01

Bu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yapılmaktadır. Selamet Cevap İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


Bu sayfada Selâmet cevap tarafından sunulan uygulamalar için işlenen bilgiler açıklanmaktadır.


I- Ne tür bilgiler topluyoruz?


* Sağladığınız bilgiler: Selâmet cevap TV ,  Selâmet cevap ve diğer uygulamalarımızda bir hesap oluşturmanız veya uygulamaları kullanırken verdiğiniz bilgileri merkezi Türkiyede bulunan sunucularda saklıyoruz. Kişisel bilgileriniz asla üçüncü bir taraf ile paylaşılmaz, reklam amaçlı olarak işlenmez ve pazarlanmaz.


* Cihaz Bilgisi Kullandığınız bilgisayar, telefon, internete bağlı tablet vb. Uygulamalarımızı kullanmanızı sağlayan cihazlar hakkında aşağıda açıklandığı şekliyle saklıyoruz.


* Cihaz özellikleri: İşletim sistemi, donanım ve yazılım sürümleri, pil seviyesi, tarayıcı türü gibi bilgiler.


* Tanımlayıcılar: Kullandığınız Selâmet Cevap uygulamasına ait özel tanımlayıcılar, cihaz kimlikleri ve diğer tanımlayıcılar.


* Ağ ve Bağlantıları: Cihazınızı kullandığınız dil, saat diliminiz.


* Çerez verileri: Kullanıcı adı ve parola bilgilerini içeren veri parçaları.


II- Bu bilgileri nasıl kullanırız?


Sağladığınız kullanıcı adı ve parola bilgileri daha sonra giriş yaptığınızda sizi tanımamız için tutulur. Instagram ve telefon numarası bilgisi uygulama üzerinden iletişim kurulamadığı durumlarda size ulaşabilmemiz için tutulur. Cinsiyet ve Doğum Tarihi bilgileri sizinle iletişim kurarken daha faydalı olmak amacıyla saklanır.


Cihazınızın bilgileri, özellikleri, tanımlayıcılar ve cihazınızda kullandığınız dil ve saat diliminiz size doğru zamanda bildirim ulaşabilmesi amacıyla One Signal ile paylaşılır. Cihaz bilgileriniz kişisel bilgilerinizle eşleştirilmez.


III- Hakkımdaki bilgileri nasıl yönetebilir veya silebilirim ?


Kişisel bilgilerinizi kullanıcı panelinizden güncelleyebilir yada silebilirsiniz.


Bu ilkedeki değişiklikler hakkında sizi nasıl bilgilendireceğiz ?


Bu ilkede değişiklik yapmadan önce sizi haberdar edeceğiz. Uygulamamıza giriş yaptığınızda, sayfanın en alt kısmından kullanıcı politikamıza ve veri ilkemize ulaşabilirsiniz.


Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları

Kullanıcılarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile, Selâmet Cevap’nın işletilmesi görevi çerçevesinde Şirketimiz 375 Medya ve İnternet Bilişim Ekibi Hizmetleri . (“375 Medya ve İnternet.” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Selâmet Cevap üzerinden kişiler tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir. Selâmet Cevap sistem ve görsel altyapısının güvenilir bir şekilde kişilere sunulmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan önlemleri yerine getirmiştir.


Kişisel Verilerin Güvenliği

Kullanıcıların Selâmet Cevap’nda sunulan hizmetlere erişimi ve kişisel bilgileri güncelleme amaçlarıyla Selâmet Cevap paylaştığı bilgileri, yalnızca Selâmet Cevap tarafından görevlendirilmiş ve sisteme erişim ve görüntüleme hakkı olan sistem yöneticileri tarafından yalnızca Selâmet Cevap sisteminin güvenliğini ve tutarlılığını sağlamaya yönelik kullanılabilir.


Kişilerin, Selâmet Cevap ile paylaşmış olduğu bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşa hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum tekâmül etmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.


Telif Hakları

Selâmet Cevap’nın hazırlanmasında kullanılan tasarım ve yöntem bilgisi konusundaki telif hakları Selâmet Cevap’na aittir. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, Kapı'ya rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Selâmet Cevap’na aittir.

Sorumluluk Sınırları

Selâmet Cevap diğer kurumlarla birlikte çalışabilirliği, bu kurumların internet sitelerine bağlantı vererek ve/veya bu kurumların internet servislerini arayüzler üzerinden sunarak sağlamaktadır. Gizlilik Politikası’nda yer alan taahhütler yalnızca Selâmet Cevap alanının kullanımında geçerlidir ve bağlantı olarak yönlendirme yapılan kamu internet siteleri ve sitelerin kendilerine ait hizmetlerini kapsamamaktadır.


Bağlantı ile Selâmet Cevap’ndan ulaşılan internet sitelerinin kullanımı ile ilgili gizlilik ve kullanım şartları o siteler tarafından belirlenmektedir. Bu sitelerden alınıp kullanılacak bilgilerden, o site tarafından takip edilen etik ilkelere, gizlilik prensiplerine uymamaktan kaynaklanacak herhangi bir sistemsel ve görsel kalite kaybı ve bunun doğurabileceği maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir biçimde Selâmet Cevap sorumlu tutulamaz.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

375 Medya ve İnternet Bilişim Ekibi Hizmetleri ., kişisel verilerinizi Selâmet Cevap ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.


Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır


Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.e-Posta ve SMS Bildirimleri

Selâmet Cevap'ndan gönderilen tüm e-posta iletileri [email protected], [email protected] https://www.selametcevap.com adresinden, SMS iletileri ise Selâmet Cevap veya Selâmet Cevap numarasından gönderilmektedir. Ek olarak mobil uygulamalarımız vasıtası ile anlık bildirim yapılabilmektedir. Selâmet Cevap ticari içerikli e-posta veya SMS göndermemektedir, kullanıcıların iletişim bilgilerini üçüncü parti kişi veya kurumlar ile paylaşmamaktadır. Selâmet Cevap'ndan gönderilen iletiler aşağıdaki içerikleri kapsar.Selâmet Cevap Gelen Bilgilendirme Mesajları (Resmi kurumlar hakkınızda bir gelişme olduğunda, size Selâmet Cevap aracılığı ile bilgilendirme mesajı gönderebilir)

Mobil Uygulama Belgeleri (Mobil uygulamalarımız aracılığı ile oluşturulan barkodlu belgeler size e-posta aracılığı ile ulaştırılabilir)

Eğer isterseniz, bu tip iletilerin size ulaştırılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için, sisteme giriş yaptıktan sonra https://www.selametcevap.com adresini ziyaret 

[email protected] 

VERİ SORUMLUSU ADINA VERİ İŞLEYEN


İletişim adresimiz: 375 Medya ve İnternet Bilişim Ekibi Hizmetleri . Bayram Mahallesi, No:1 Merkez/Kars.


Sorularınız için Selâmet cevap ile iletişime geçmek Merak ettiğiniz bütün sorularınız için  adresini kullanabilirsiniz. Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.

KULLANICI POLİTİKASI VE VERİ İLKESİ


Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua