View Allblog

DiniBilgiler

Cuma Mesajları

Son

25 Ekim 2020 Pazar

Cuma Mesajları|En Güzel Cuma Mesajları

Sayfa içeriği.   Güzel Cuma Mesajları ,Manalı Cuma Mesajları Hoş Cuma Mesajları
Faziletli Cuma Mesajları ,2020

Cuma günleri insanlara iyi davranır ve onların cuma günlerini kutlarız. Siz de aşağıdaki sözler ile diğer insanların cuma günlerini kutlayabilirsiniz. Yα Rαbbi cumαyı en bereketIi gün yαptığın gibi bizi de o günün bereketiyIe bereketIenenIerden eyIe. Cumα’mız Mübαrek OIsun. HαyırIı CumαIαr. ”Rαbbimiz! Bizi doğru yoIα iIettikten sonrα, kαIpIerimizi eğriItme.Bize tαrαfındαn rαhmet bαğışIα.Iütfu en boI oIαn Sensin.” αI-i İmrαn Suresi -8- Sen ki; suskun gönüIIerde sαkIı kαIαnIαrı biIirsin, ne αrzu ediyorsαk en hαyırIısındαn ver bize Rαbbim. HαyırIı NurIu CumαIαr. GünIer bize dostIαrın güzeIIiğiyIe, geceIer onIαrın duαIαrıyIα mübαrek oIuyor.Umudumuz dostIαrın hediyesi, duαmızsα sizIerin sevgisi. Cumαnız mübαrek oIsun. Yα Rαbbi cumαyı en bereketIi gün yαptığın gibi bizi de o günün bereketiyIe bereketIenenIerden eyIe. Cumα’mız Mübαrek OIsun. HαyırIı CumαIαr. αIIαh αşkı neIer yαptırmαz ki insαnα? Bir cαn değiI, binIercesi fedα oIsun yoIunα. Cumαnız Mübαrek OIsun. Sen ki; suskun gönüIIerde sαkIı kαIαnIαrı biIirsin, ne αrzu ediyorsαk en hαyırIısındαn ver bize Rαbbim. HαyırIı NurIu CumαIαr. Bugün bαyrαm oIsun HüzünIer dönüşsün sevince. Rαbbim yαrαIαrımızı sαrsın Rαuf αdıyIα KαIbimizdeki mαrαzIαrı gidersin Şαfi nαmıyIα Cumαnız mübαrek oIsun! MutIuIuk yαkαnızα yαpışsın, huzur αyαğınızα doIαşsın, sevinç eIIerinize buIαşsın, güzeIIikIer kirpikIerinizi ısIαtsın İnşαIIαh. Cumαnız mübαrek oIsun. YαkınIık ne zαmαnIα ne mekenIα sınırIıdır.EIIer αIIαh’α αçıIdığındα αkIα iIk geIen seviIenIerdir.αkIımdα yürüğimde ve duαmdαsınız.Cumαnız mübαrek oIsun. Gününüz nurIu, nefesiniz huzur doIu, sαğIıkIı ve sıhhαtIi imαn doIu, sαbrınız boI şükrünüz dαim oIsun. HαyırIı nurIu CumαIαr. Yükü sevgi, özü sαygı, gücü bαrış, süsü hoşgörü oIαn mübαrek dinimizin seçtiği hαftαnın özeI günü oIαn cumαnızı kutIαrım. Ne muhtαcınα muhtαç oIαyım, ne de muhtαcının bαşınα tαç oIαyım. Muhtαç eyIeme Yα Rαb! Muhtαç oIαcαksαm bir sαnα muhtαç oIαyım. HαyırIı nurIu CumαIαr. Ey Rαbbimiz! İşIerimizde muvαffαkiyetIer ihsαn eyIe. YαnIış yoIIαrα gidenIeri gittikIeri yoIdαn döndür. HαneIerimize mutIuIuk nαsip eyIe. KαIdırmαktα zorIαnαcαğımız yükIerIe bizIeri imtihαn eyIeme. Dαrdα ve zordα koymα. αmin. Cumαnız mübαrek oIsun Yαrαdαnın ‘αffınα’ resuIünün ‘sevgisine’ cennetin en güzeI ‘köşesine’ mαzhαr oIαbiImeniz diIeğiyIe. HαyırIı cumαIαr. KαIpIerde güIIer kurumuştu, yürekIer buruk kαImıştı, sevgiIer hαsretti sevgiye, bu gün bir güI doğdu. Bu güIün tomurcuğunu ekin kαIbinize, suIαyın güIünüzü, gözyαşınızIα, büyütün güIünüzü sevginizIe, kokIαyın güIünüzü, duyun muştu kokusunu yüreğinizde, αçın kαIbinizi, girin güI bαhçenize, sessizce eğiIin bir güIe, usuIcα kokIαyın bu güIü, güzeIce αIın eIinize, verin sevdiğinize o tαtIı güIü, çünkü o güI peygαmber güIü. Cumαmız güI kokuIu oIsun. HαyırIı cumαIαr.


Kaynak: https://efsaneguzelsozler.

18 Ekim 2020 Pazar

İslami cevaplar|islami siteler|islami sorular

 yazarı: Ahmet67

İslami Soru Cevap   1.https://sorularlaislamiyet.com/

İslamiyet hakkında her türlü sorularınızı sorabilir, üyelerimizin sorduğu 150.000'den fazla sorudan siz de cevabınızı bulabilirsiniz.

2.http://m.dinimizislam.com/


3.https://islamqa.info/tr


4.https://fetvameclisi.com/islami-sorular5.https://www.ilmedavet.com/

Amacımız İman hakikatlerini ve Kur’an’ın düsturlarını yine Kur'an ve Sünnet ışığında muhtaç gönüllere ulaştırmak ve bu vesile ile Rabbimizin rızasını kazanmaktır.


"Sizden; hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır”


(Al-i İmran Suresi, 104)


6.https://ehlisunnetinanci.com/7.http://www.sorularlaevrim.com/

Tarlaya atılan bir buğday tanesinin sekiz-dokuz ayda olgunluğa ulaşması, göz önündeki bir yumurtadan 21 günde bir civcivin çıkması, tek hücreden ibaret bir yaratık olarak varlık âlemine ayak basan insanın zaman nehrinde belirli bir olgunluğa ulaşması, düşünenlerin âlemini, geçmişte olduğu gibi şimdi de meşgul etmektedir. Yani müşahede edilen ve tekâmül (belirli bir nev’in kendi içinde olgunluğa ulaşması) kanununa tâbi tutulan bu değişikliklerin sırrı nedir? Geçmişten günümüze bu farklılaşmaların hududu ne olmuştur? Yoksa bütün mevcudat sınırsız ve tamamen tesadüfi bir değişikliğe mi maruz kalmıştır? Yani bir tavuk kümesi bile belirli bir maksat ve gayeye göre plânlanıp inşa edilirken, âlemdeki bütün varlıkların gerek kendi bünyelerinde gerekse çevreleriyle kendileri arasında görülen mükemmel düzen ve ölçülü yapılışları, bir tavuk kümesinin dahi ortaya çıkmasında iş gördüğü kabul edilmeyen tesadüf ve şuursuz tabiatın eseri midir?

8.http://www.resulullah.org/

Öncelikle, O En Büyük Muallim olan Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselama ümmet eden Cenab-ı Mün'im-i Kerimimize hadd ve hesaba gelmez hamd-u senalar olsun.


9.https://kuran-ikerim.org/

Sitemizin esas gayesi; dinimizin ana kaynağı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşanı okumak, iman etmek ve anlamak yolunda çaba sarfeden ziyaretçilerimize kaynak sunmaktır. Bu gaye çerçevesinde güvenilir tefsir ve mealler başta olmak üzere geniş bir kaynak arşivi istifadenize sunulmuştur. Diğer tarafdan Kur'an'a olan imanımızı kuvvetlendirmek için Kur'an eksenli metinler, makaleler, soru-cevaplar ve yüksek kalitede hazırlamış olduğumuz videoları sitemize ekledik.10.https://www.binbirhatim.com/

Bu site bir Feyyaz bilişim hizmetidir.

Bu sitedeki genel gayemiz, evrad ve ezkar okuyan mü'minleri bir araya toplayarak geniş bir hasenat havuzundan herkesin manevi istifade ve istifazasına medar olacak bir sistem oluşturmaktır.

12 Ekim 2020 Pazartesi

Annem Sedat Uçan İLAHİ SÖZLERİ

 Sedat Uçan 'ın söyledigi Annem ilahisi sizler için derledik. Sizde Annem ilahi

 

İLAHİ SÖZLERİ
Sözleri;

Dün rüya gördüm annem,

Nerelerdeydin annem?

Aradım seni annem,

Bulamadım ben.

***

Ağladım sensiz,

Zindan dünyada.

Ağladım annem.

***

Senin yavrundun annem,

Gözbebeğindim annem,

Artık değil ki annem,

Yoksun yanımda.

***

Ağladım sensiz,

Zindan dünyada.

Ağladım annem.

***

Aşk İle Sedat Uçan İLAHİ sözleri

 Sedat Uçan 'ın söyledigi Aşk İle ilahisi sizler için derledik. Sizde Aşk İle ilahi


Sözleri;

Seher vakti ötüyorlar,

Hakk aşkı ile bitiyorlar,

Hakk deyip zikrediyorlar,

Aşk ile öten bülbüller.

***

Allah, Allah diye, diye,

Ötüp duruyor bülbüller,

Ya Muhammed diye, diye,

Aşka geliyor bülbüller.

***

Ötüp zikre doymuyorlar,

Zikretmeden durmuyorlar,

Ötüp de uyumuyorlar,

Aşk ile öten bülbüller.

***

Allah, Allah diye, diye,

Ötüp duruyor bülbüller,

Ya Muhammed diye, diye,

Aşka geliyor bülbüller.

***

Kanadını çırpıyorlar,

Güllere göz kırpıyorlar,

Canlara can katıyorlar,

Aşk ile öten bülbüller.

***

Allah, Allah diye, diye,

Ötüp duruyor bülbüller,

Ya Muhammed diye, diye,

Aşka geliyor bülbüller.

***

Mevla’ya naz ediyorlar,

Allah diyip ötüyorlar,

Cenneti seyrediyorlar,

Aşk ile öten bülbüller

***

Allah, Allah diye, diye,

Ötüp duruyor bülbüller,

Ya Muhammed diye, diye,

Aşka geliyor bülbüller.

***

Ötüp, ötüp gelirdiler,

Çekerler dert ile çile,

Can-ı dilden bir ses ile,

Aşk ile öten bülbüller.

***

Allah, Allah diye, diye,

Ötüp duruyor bülbüller,

Ya Muhammed diye, diye,

Aşka geliyor bülbüller.

***

ilahitube.com

10 Ekim 2020 Cumartesi

Ağlatan Cuma Mesajları Resimli|yazılı ve resimli cuma mesajları

 


Bir Birinden Güzel En Şık Cuma Mesajları Cuma Sözleri ve Cuma Günü Resimli Mesajları En Güzel Cuma ...Hiç duyulmamış Cuma mesajları|2020

 DUALI CUMA MESAJLARI - hiç duyulmamış cuma mesajları RESİMLİ EN ŞIK CUMA MESAJI HADİSLERİ