Dört Büyük Mezhep Nedir ve İmamları kimdir?

Selamun Aleyküm [Selâmet Cevap], Bu mesajı sizlere, sitemizde yayınladığımız yeni bir dini içerik hakkında bilgi vermek için gönderiyoruz. [Dört Büyük Mezhep Nedir ve İmamları kimdir?] başlıklı yazımızı sizler için hazırladık. Bu yazıda [blog] hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Sizlerin, bu yazı hakkında düşüncelerini ve görüşlerini duymak istiyoruz. Ayrıca, sitemizde yer alan diğer dini içerikler hakkındaki düşüncelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bu vesile ile sizlere, hayatınızın her alanında başarı ve mutluluklar diliyoruz. Allah'a emanet olun, [Selâmet Cevap]

....

Dört Büyük Mezhep Hangileridir? 4 Büyük Mezhep Kurucuları ve Mezhepler Hakkında bilgi...


....
Dört Büyük Mezhep Nedir ve İmamları kimdir?
Dört Büyük Mezhep Nedir ve İmamları kimdir?
Dört Büyük Mezhep Hangileridir? 4 Büyük Mezhep Kurucuları Ebu Hanife, İmam-i Sâfii, İmam-i Hanbeli, İmam-i Mâlikî ve Mezhepler Hakkında bilgiler…

Peki İslam’da kaç mezhep vardır? Dini Mezhepler nelerdir? 4 büyük mezhep nedir? Kuranda kaç mezhep kavramı var mıdır?

Dört Büyük Mezhep
Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dinini değişmeden bozulmadan öğrenmemize önderlik eden, dört büyük alim olmuştur.

İslamiyet’te mezhep imamlarının isimleri; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel‘dir.

Dört Mezhep
Hanefi Mezhebi 
Şafii Mezhebi
Hanbeli Mezhebi
Maliki Mezhebi
Dört Mezhep İmamları Kimdir?
Mezhep imamları hayatları ve Mezhep İmamlarının Eserleri, İlk ve son mezhep imamları sırasıyla isimleri ve mezhep adları4 Büyük Mezhep Kurucuları
Dinî mânada mezheb, müctehid bir âlimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dinî ekollere denir.

İmam-i Âzam Ebu Hanife (Nu’man bin Sabit)
Hanefi Mezhebi’nin kurucusudur.

İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehl-i sünnetin reisidir. Hicretin 80. senesinde Kufe’de doğdu ve 150 senesinde Bağdat’ta vefat etti. İmam-ı A’zamın Kur’an-ı Kerimden ve hadis-i şeriflerden anlayıp açıkladığı din bilgilerine onun ” mezhebi” denir. Buna uyan müslümanlara da “Hanefi” denir.

İmam-i Sâfii (İmam-ı Muhammed bin İdris Şafi)
Şafii Mezhebi’nin kurucusudur.

İslam alimlerinin göz bebeğidir. 150 senesinde Filistin’de Gazze’de doğdu. 204 senesinde Mısır’da vefat etti. bu zatın gösterdiği yolda bulunanlara “Şafii” denir.

İmam-i Hanbeli (İmam-ı Ahmed bin Hanbel)
Hanbeli Mezhebi’nin kurucusudur.

Hicretin 164. senesinde Bağdat’da doğdu ve 241 senesinde Bağdat’da vefat etti. İslam binasının temel direğidir. Bunun açıkladığı din bilgilerine uyarak işlerini ve ibadetlerini yapanlara da “Hanbeli” denir.İmam-i Mâlikî (İmam-ı Malik bin Enes)
Maliki Mezhebi’nin kurucusudur.

Çok büyük alimdir. Hicretin 95. yılında Medine’de doğdu ve 179 senesinde Medine’de vefat etti. Bu büyük alime uyanlara da “Maliki” denir.

İslam mezhepleri, başlangıçta İlk dönemlerde Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaş ve İslam toplumundaki bölünme Sünnilik, Şiîlik ve Haricilik şeklinde ilk mezhepsel ayrışmayı beraberinde getirmiştir.

Şiîlik
Câferîlik; İmâm Câʿfer-i Sâdık’ın adını taşıyan mezheptir.

Zeydîlik; İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn’in oğlu Zeyd bin Ali’nin adını taşıyan mezheptir.

İsmâilîlik; İmâm Câʿfer-i Sâdık’ın büyük oğlu imam İsmâ‘îl bin Câʿfer el-Mûbarek’in adını taşıyan mezheptir.

İmamîye ya da Şiilik öğretisi, Şiîlik meşrebi içerisinde mevcûd olan tüm tarikât ve mezheplerin ortak i’tikatlarını tanımlamak maksadıyla kullanılan fıkhi deyimdir.

Aşırı Ghulât (Radikal dinci fırkalar), Keysanîlik (Dörtçüler), Zeydîlik (Beşçiler), İsmailîlik (Yedicilik/Yedi İmamcılık) (Mustâlîlik ve Nizarîlik), ve İsnâaşerîyye (Onikicilik/On İki İmamcılık) (Câferiyye Şiîliği ve Anadolu Alevîliği) ile Arap Aleviliği’ni de kapsamı altına alan bir şekilde tanımlanmaktadır.
Haricîlik
Hazreti Ali (ra) ve Muaviye arasında sürdürülen savaşlar ve mücadelelerde Hâricîler üçüncü grup olarak ortaya çıkmışlar, Siyasi, itikadi veya tarihi bazı ihtilaflar nedeniyle kendi içlerinde de çeşitli gruplara ayrılmışlardır.


Bu grupların bazıları İslam dininin temel akide kaidelerini takip ederken, bazıları İslam dininin itikadi prensiplerinden ayrılarak İslam dairesi dışı ilan edilmiş ve İslam dinin dışında incelenmiştir. Fakat bu grupların da temelleri Haricilere ve İslam dinine dayanır.

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim