Namaz Sureleri ve Duaları Namaz Sureleri ve Namaz Duaları'nın Türkçe ve Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı

Merhaba arkadaşlar bugünkü yazımız konusu:
Normalde ayetleri asla yazmamamıza rağmen Arapça bilmeyenler ve namaza yeni başlayanlar için bazı namaz surelerini yazmaya karar verdik. Bizim yazım tarzımız ile harfleri rahatlıkla anlayabilip çıkarabildiğini söyleyenler oldu. Eğer biz yazmazsak internetten her surenin okunuşu (çoğu yanlış) bulunabileceği için insanları başka yerlere göndermemek adına kısa sureler buraya eklenecektir. Her sure için Selâmet Cevap'deki "Namazda Ne Okuyoruz?" programından ilgili kısımlar eklenmiştir. Sureler için koyduğumuz videoların mutlaka izlenmesini, aksi halde hakkımızı helal etmeyeceğimizi şart koşuyoruz. Diğer kısa sureler de eklenecektir.


Namaz Sureleri ve Duaları Namaz Sureleri ve Namaz Duaları'nın Türkçe ve Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı
Namaz Sureleri ve Duaları Namaz Sureleri ve Namaz Duaları'nın Türkçe ve Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamıNAMAZ SURELERİ SIRASI - Sırasıyla Namazda Okunan Zammı Sureler Ve Okunacak Dualar Sıralaması. Müslüman âlemi için en önemli ibadetlerin başında namaz gelir.
 

Fatiha Suresi
     konuşu
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîn. İhdinassırâtal müsteqîm. Sırâtallezîne en-amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Kevser Suresi

konuşu
İnnâ a'taynâ kel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Nasr Suresi
konuşu

İzâcâe  nasrullâhi vel feth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.


Tebbet Suresi
konuşu
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebivvetebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetühû hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablüm-mim-mesed.


İhlas Suresi
konuşu
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. qul hüvallâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Felag Suresi
konuşu
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. qul eûzü bi rabbil felaq. Min şerri mâ halaq. Ve min şerri ğâsiqin izâ veqab. Ve min şerrinneffâsâti fil uqad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.Nas Suresi
konuşu
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. qul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî südûrinnâs. Minel cinneti vennâs.Namaz Duaları

Subhaneke Duası
Subhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebârakesmük. Ve teâlâ ceddük. (ve celle senâük) Ve lâ ilâhe ğayruk.

Subhaneke Duası

Parantez içi cenaze namazlarında okunur.
Ettehiyyatü Duası

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Ettehiyyatü Duası
Ettehiyyatü Duası

Salli Barik Duaları
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. İnneke hamîdüm-mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. İnneke hamîdüm-mecîd.

 
Salli Barik Duaları
Salli Barik Duaları

Salli Barik Duaları
Salli Barik Duaları

Rabbena Duaları
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneh. Ve fil âhirati haseneh. Ve qinâ azâbennâr.

Rabbenağfirlî velivâlideyye ve lil mü'minîne yevme yeqûmül hisâb.

Rabbena Duaları
Rabbena Duaları

Kunut Duaları
Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nu'minu bike netûbu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel hayra küllehû neşkuruke ve lâ nekfuruk. Ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes-â ve nahfidü narcû rahmeteke nahşâ azâbeke inne azâbeke bil küffâri mülhiq.
Kunut Duaları
Kunut Duaları
Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim