İSTİÂZE: ÂLEMLERİN RABBİNE SIĞINMAK

 BİR AYET Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ede kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. (Lokmân, 31/22)

İSTİÂZE: ÂLEMLERİN RABBİNE SIĞINMAKİstiâze, her türlü kötülükten korunabilmek için sözle Allah'ın yardım himayesini istemektir. Bunun için “eûzü", "maazallah” (Allah'a sığınırım), "nellzübillâh” (Allah'a sığınırız) ibareleri kullanılır. Hz. Âdem'dan itibaren tüm peygamberler, çeşitli vesilelerle Rablerine sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdir. Hz. Nuh, hakkında bilgisi olmayan şeyleri istemekten, Hz. Musa kavmine karşı alaycı bir tavır takınarak cahillik etmekten, Firavun gibi âhirete inanmayan kibirlilerden ve onların düşmanlıklarından Allah'a sığınmıştır. Peygamberimiz de “Allah'ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32) duasında olduğu gibi kalbin kötülüklere kaymasından, nefsin doymamasından, cimrilikten, kabir azabintembellikten, ihanetten, günahlardan, zulümden, cahilce


ve dan (Nesâî, İstiâze , 2, 3) 36, 44) ayak sürçmesi diye tabir ettiği kusurlardan,


davranmaktan (Buhârî , Deavât, sığınmıştır. (Müslim, Zikir, 65)


yaptığı ve yapabileceği hatalardan Allah'a sığınmıştır.(Müslim,zikir,65)

Yorum Gönder

Okuduğunuz ve izlediğiniz için Teşekkürler
Yazıyı ve videoyu beğendiniz mi
Değerli kardeşim yorum yaparak bize destek olabilirsiniz
Ya da paylaşarak destek olabilirsiniz
Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua
Allah'a emanet olun
Yorum yaparken kurallarla uyunuz

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim