Güzel Yunus Emre' Şiirleri

1.Dervişlik Derki Bana 

Dervşlik derki bana,
Sen derviş olamazsın.
Gel ne diyeyim sana,
Sen derviş olamazsın.

Derviş bağrı taş gerek,
Gözü dolu yaş gerek.
Koyundan yavaş gerek,
Sen derviş olamazsın.

Döğene elsiz gerek ,
Söğene dilsiz gerek.
Derviş gönülsüz gerek,
Sen derviş olamazsın.

Dilin ile şakırsın,
Çok maniler dokursun.
Vara,yoğa kakırsın,
Sen derviş olamazsın.

Kakımak varmışsa ger,
Muhammed de kakırdı.
Bu kakımak sende var,
Sen derviş olamazsın........2.Ey Padişahı Lem Yezel

Ey padişahı lem yezel,
Ey kadir-i hayyu ezel.
Ey lütfü çok,kahrı güzel,
Lütfun da hoş,kahrında hoş.

Ağlatırsın zarı zarı,
Göstermezsin hiç didarı.
Layık görür isen narı,
Narın da hoş,nurun da hoş.

Hoştur bana senden gelen,
Yonca gül,yahut diken.
Ya hıl'atü,yahut kefen,
Lütfun da hoş,kahrın da hoş.........
3.Geldik İdi Dünyaya

Geldik idi dünyaya,
Bizde zaman içinde.
Ömrümde gelip geçti,
Güman yaman içinde.

Ermedim,usanmadım,
Öleceğim sanmadım.
Gözlerim görmez oldu,
Kaldı duman içinde.

Var ey ahi sinleri,
Göre şu ölenleri.
Ciğeri büryan olmuş,
Yatar gör kan içinde.


4.Ab-ı Hayatın
  Çeşmesi

Ab-ı hayatın çeşmesi,
Aşıkların visalidir
Sohbeti aşk ile eder,
Susamışları yakmaya.

Aşkmı derim ben ona,
Tanrının uçmağın seve.
Uçmak hodbir tuzaktır,
Eblehler canın tutmağa.

Aşık olan miskin olur,
Hak yoluna teslim olur.
Her ne dersen boyun tutar,
Çare yok gönül yıkmaya 
                                           Yunus Emre5.HER KİME Kİ DERVİŞLİK BAĞIŞLANA

Her kime ki dervişlik bağışlana,
Kalpı gide pak ola gümüşlene.

Nefesinden misk ile anber tüte,
Budağından il-ü şar yemişlene.

Yaprağı dertli içün derman ola,
Gölgesinde çok hayirlar işlene.

Âşıkın gözyaşı hem göl ola,
Ayağından saz bitip kamışlana.

Cümle şâir dost bahçesi bülbülü,
Yunus Emre arada dürraçlana.

Yunus Emre


6.Aşkın Oduna Yanayım
Şöyle hayran eyle beni,
Aşkın oduna yanayım.
Her nereye bakar isem,
Gördüğüm seni sanayım.

Hem beni okur Sübhân'ım,
Eşiğine dün gün yönüm.
Anda çıkar benim günüm,
Ya ben nice eğleneyim.

Yedi tamu dedikleri,
Katlanmaya bir âhıma.
Sekiz uçmak aldamaya,
Bunda neye eğleneyim?

Yüz bin hûri gelir ise,
Aldamaya bu canımı.
Aşkın gönlüm yağmaladı,
Senden nice usanayım.

Senin aşkın duydu canım,
Terkini urdum cihanın.
Hergiz bilinmez mekanın,
Seni nerde arayayım?

Her dem söylenir haberin,
Hergiz bulunmaz eserin.
Götür yüzünden perdeyi,
Didârına göyüneyim.

Kaynar denizleyin canım,
Oynar gemileyin tenim.
İki deniz arasında,
Gark oluban uşanayım.

Yedi deniz geçer isem,
Yetmiş ırmak içer isem.
Susuzluğum kanmaz benim,
Dost şerbetiyle kanayım.

Sekiz uçmak arzularsa,
Yetmiş bin huri gelirse,
Aldamaya bu canımı,
Burda nice aldanayım.

İlm-i hikmet okuyanlar,
Aşktan ferâgattır bunlar.
Mansûr oldum asın beni,
Ko dillerde söyleneyim.

Yunus Emre'nin bu sözü,
Cana doldu âvâzesi.
Kördür münkirlerin gözü,
Ben nicesi göstereyim…

 

Yunus Emre


7.Aşkın Oduna Yanayım
Şöyle hayran eyle beni,
Aşkın oduna yanayım.
Her nereye bakar isem,
Gördüğüm seni sanayım.

Hem beni okur Sübhân'ım,
Eşiğine dün gün yönüm.
Anda çıkar benim günüm,
Ya ben nice eğleneyim.

Yedi tamu dedikleri,
Katlanmaya bir âhıma.
Sekiz uçmak aldamaya,
Bunda neye eğleneyim?

Yüz bin hûri gelir ise,
Aldamaya bu canımı.
Aşkın gönlüm yağmaladı,
Senden nice usanayım.

Senin aşkın duydu canım,
Terkini urdum cihanın.
Hergiz bilinmez mekanın,
Seni nerde arayayım?

Her dem söylenir haberin,
Hergiz bulunmaz eserin.
Götür yüzünden perdeyi,
Didârına göyüneyim.

Kaynar denizleyin canım,
Oynar gemileyin tenim.
İki deniz arasında,
Gark oluban uşanayım.

Yedi deniz geçer isem,
Yetmiş ırmak içer isem.
Susuzluğum kanmaz benim,
Dost şerbetiyle kanayım.

Sekiz uçmak arzularsa,
Yetmiş bin huri gelirse,
Aldamaya bu canımı,
Burda nice aldanayım.

İlm-i hikmet okuyanlar,
Aşktan ferâgattır bunlar.
Mansûr oldum asın beni,
Ko dillerde söyleneyim.

Yunus Emre'nin bu sözü,
Cana doldu âvâzesi.
Kördür münkirlerin gözü,
Ben nicesi göstereyim…

 

Yunus Emre


8.Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi 
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası 

Dinlemeden anladık anlamadan eyledik 
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi 

Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk 
Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası 

Yetmiş iki dilcedi araya sınır düştü 
Ol bakışı biz baktık yermedik am-u hası 

Miskin yunus ol veli yerde gökte dopdolu 
Her taş altında gizli bin imran oğlu musi.
 
Yunus Emre

9.Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk 
Gönül dosta gider, gelmezem ayruk 

Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem 
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk 

Yansın canım, yansın aşkın oduna 
Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk 

Göyündüm aşk ile, ta kül olunca 
Boyandım rengine, solmazam ayruk 

Beni irşat eden mürşid-i kamil 
Yeter, bir el almazam ayruk 

Varlığım yokluğa denişmişem ben, 
Bugün, cana, başa kalmazam ayruk 

Fenadan bekaya göç eyler olduk 
Yüneldim şol yola, dönmezem ayruk 

Muhabbet bahrinin gavvası oldum, 
Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk 

Dilerim fazlından ayırmayasın 
Hocam, senden özge sevmezem ayruk 

Söyler aşık dilinden bunları Yunus 
Eğer aşık isem, ölmezem ayruk
 
Yunus Emre10.Şöyle Garip Bencileyin 

Acep şu yerde var m'ola 
Şöyle garip bencileyin 
Bağrı başlı gözü yaşlı 
Şöyle garip bencileyin 

Gezdim Urum ile Şamı 
Yukarı illeri kamu 
Çok istedim bulamadım 
Şöyle garip bencileyin 

Kimseler garip olmasın 
Hasret oduna yanmasın 
Hocam kimseler duymasın 
Şöyle garip bencileyin 

Söyler dilim ağlar gözüm 
Gariplere göynür özüm 
Meğer ki gökte yıldızım 
Şöyle garip bencileyin 

Nice bu dert ile yanam 
Ecel ere bir gün ölem 
Meğer ki sinimde bulam 
Şöyle garip bencileyin 

Bir garip ölmüş diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğuk su ile yuyalar 
Şöyle garip bencileyin 

Hey Emre'm Yunus biçâre 
Bulunmaz derdine çare 
Var imdi gez şardan şare 
Şöyle garip bencileyin 

Yunus Emre11.Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir 
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir 

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir 
Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir 

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür 
Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir 

Oda gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar 
Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir 

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam 
İki kanat takınam, biraz uçasım gelir 

Andan Cennete varam, Cennette huriler görem 
Huri gılmanı, bir bir koşasım gelir 

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme 
Seni sigaya çeken bir Molla kasım gelir
 
Yunus Emre
12.Yine Geldi Aşk Elçisi Yine Doldu Meydanımız 

Yine geldi aşk elçisi yine doldu meydanımız 
Yine teferrüc-gah sağlı sollu dört yanımız 

Yine mahfiller düzüldü yine badyalar kuruldu 
Yine kadehler sunuldu esrik oldu bu canımız 

Ev içi aşk ile doldu ulu kişi aşık oldu 
Canlarımız hayran oldu aşk tahtına binenimiz 

Bir nicemiz Leyli oldu bir nicemiz Mecnun oldu 
Bir nicemiz Ferhad oldu aşktan haber duyanımız 

Meydanımız meydan oldu canlarımız hayran oldu 
Her dem arş seyran-gah oldu hazret oldu revanımız 

Düşmüş idik ol kaldırdı birliğin bize bildirdi 
İçimize aşk doldurdu dürüst oldu imanımız 

Sorar isen aşk nerdedir nerde istersen ordadır 
Hem gönülde hem candadır hiç kalmadı günahımız 

Yunus aşkın vasfın söyler gerçeklere haber eyler 
Mahrumların canı göyner aşker'oldu pinhanımız 

Yunus Emre
13.Aşkın Aldı Benden Beni 

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanarım dün ü günü 
Bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevinirim 
Ne yokluğa yerinirim 
Aşkın ile avunurum 
Bana seni gerek seni 

Aşkın aşıklar oldurur 
Aşk denizine daldırır 
Tecelli ile doldurur 
Bana seni gerek seni 

Aşkın şarabından içem 
Mecnun olup dağa düşem 
Sensin dünü gün endişem 
Bana seni gerek seni 

Sufilere sohbet gerek 
Ahilere ahret gerek 
Mecnunlara Leyla gerek 
Bana seni gerek seni 

Eğer beni öldüreler 
Külüm göğe savuralar 
Toprağım anda çağıra 
Bana seni gerek seni 

Cennet cennet dedikleri 
Birkaç köşkle birkaç huri 
İsteyene Ver anları 
Bana seni gerek seni 

Yunus'dürür benim adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni 

Yunus Emre14.Çağırayım Mevlam Seni 

Dağlar ile taşlar ile 
Çağırayım Mevlam seni 
Seherlerde kuşlar ile 
Çağırayım Mevlam seni 

Su dibinde mahi ile 
Sahralarda ahü ile 
Abdal olup Ya Hu ile 
Çağırayım Mevlam seni 

Gökyüzünde İsa ile 
Tur dağında Musa ile 
Elimdeki asa ile 
Çağırayım Mevlam seni 

Derdi öküş Eyyüb ile 
Gözü yaşlı Yakub ile 
Ol Muhammed mahbub ile 
Çağırayım Mevlam seni 

Bilmişim dünya halini 
Terk ettim kıyl ü kalini 
Baş açık ayak yalını 
Çağırayım Mevlam seni 

Yunus okur diller ile 
Ol kumru bülbüller ile 
Hakkı seven kullar ile 
Çağırayım Mevlam seni 

Yunus Emre15.Aşk 

İşidin ey yârenler 
Kıymetli nesnedir aşk 
Değmelere bitinmez 
Hürmetli nesnedir aşk 

Dağa düşer kül eyler 
Gönüllere yol eyler 
Sultanları kul eyler 
Hikmetli nesnedir aşk 

Kime kim vurdu ok 
Gussa ile kaygu yok 
Feryad ile âhı çok 
Firkatli nesnedir aşk 

Denizleri kaynatır 
Mevce gelir oynatır 
Kayaları söyletir 
Kuvvetli nesnedir aşk 

Miskin Yunus neylesin 
Derdin kime söylesin 
Varsın dostu toylasın 
Lezzetli nesnedir aşk
 
Yunus Emre


16.Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum 
Geştediben denizler Hızır'layın gezer oldum 

Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta 
Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum 

Sordum deniz malikine ırak değil salığına 
Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum 

Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var 
Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum 

Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum 
Dost bağının bülbülüyüm budaktab-n gül üzer oldum 

Ol budakta biter iman iman bitse gider güman 
Dün gün isim budur heman nefsime bir tatar oldum 

Canım bu tene gireli nazarım yoktur altına 
Düştüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum 

Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce 
Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum 

Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara 
Hümeti yok resul'lere bentlerini bozar oldum 

Bu nefs ile dünya fani bu dünyaya gelen hanı 
Aldattın ey dünya beni işlerinden bezer oldum 

Yunus sordu girdi yola kamu gurbetleri bile 
Kendi ciğerim kanıyla vasf-ı halim yazar oldum
 
Yunus Emre

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim