En Güzel ayet-Hadisi serif | Dualar, İslam, Güzel söz

 En Güzel  ayet-Hadisi serif | Dualar, İslam, Güzel söz  ,Resimli hadis-i şerif sözleri | Şerif, Dualar, islam Muhammed s.a.v Buhari ,güzel sözler ,40 Hadisi şerif,  En önemli Hadisler ,Kaymaklı, Peygamber Efendimizin Hadisleri kısa, ________________________________________________
1. Resûlallah ﷺ şöyle buyurdu;

"Başına bir felaket geleni teselli eden kimse, o sıkıntıya sabreden kadar sevap kazanır!"

(Tirmizi, Cenâiz, 71)
_____________________________________
2. Resûlallah ﷺ şöyle buyurdu;

" Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa!" 

(İbn-i Hanbel, II. 263)

3. Resûlallah ﷺ şöyle buyurdu;

"Kim bir iylik yaptığında seviniyor. Bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümin'dir"

(İbn-i Hanbel, VI, 399.)4. Rasûlullah (ﷺ) şöyle buyurdu;

"Mümin; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir."

(Tirmizî, Birr 48)
____________________________________
5. "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez."

(Buhârî, Tevhîd, 2)
___________________________________
6. "Rasulallah ﷺ'in sünnetinden bahsederken biri çıkıp 'onu bırak da bize Kur'an'dan söz et' diyorsa bil ki o adam sapıtmışın biridir"

{ et-Tabakâtu'l-Kübrâ: 7;184 }
__________________________________
7. Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu;

Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak kişiye yeter.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

8. Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu;

"𝐒𝐞𝐯𝐢𝐧𝐢𝐧𝐢𝐳 𝐯𝐞 𝐬𝐢𝐳𝐢 𝐬𝐞𝐯𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐞𝐤 𝐬̧𝐞𝐲𝐥𝐞𝐫e 𝐮̈𝐦𝐢𝐝 𝐞𝐝𝐢𝐧𝐢𝐳. 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡'𝐚 𝐲𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐦 𝐤𝐢, 𝐬𝐢𝐳𝐥𝐞𝐫 𝐢𝐜̧𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐤𝐢𝐫𝐥𝐢𝐤𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐫𝐤𝐦𝐮𝐲𝐨𝐫𝐮𝐦, 𝐟𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧, 𝐬𝐢𝐳𝐝𝐞𝐧 𝐨̈𝐧𝐜𝐞𝐤𝐢𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐨̈𝐧𝐮̈𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐥𝐝𝐢𝐠̆𝐢 𝐠𝐢𝐛𝐢 𝐝𝐮̈𝐧𝐲𝐚𝐧ı𝐧 𝐬𝐢𝐳𝐢𝐧 𝐨̈𝐧𝐮̈𝐧𝐮̈𝐳𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐥𝐦𝐞𝐬𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧, 𝐨𝐧𝐥𝐚𝐫ı𝐧 𝐝𝐮̈𝐧𝐲𝐚 𝐢𝐜̧𝐢𝐧 𝐲𝐚𝐫ı𝐬̧𝐭ı𝐤𝐥𝐚𝐫ı 𝐠𝐢𝐛𝐢 𝐬𝐢𝐳𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐲𝐚𝐫ı𝐬̧𝐚 𝐠𝐢𝐫𝐦𝐞𝐧𝐢𝐳𝐝𝐞𝐧, 𝐝𝐮̈𝐧𝐲𝐚𝐧ı𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐚𝐫ı 𝐡𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐞𝐭𝐭𝐢𝐠̆𝐢 𝐠𝐢𝐛𝐢 𝐬𝐢𝐳𝐢 𝐝𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐞𝐭𝐦𝐞𝐬𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐫𝐤𝐮𝐲𝐨𝐫𝐮𝐦.." 

| 𝘉𝘶𝘩𝘢𝘳𝘪, 𝘙𝘪𝘬𝘢𝘬 7 |
_____________________________________

9. 🍃 İki Hırslı Asla Doymaz..

▶ İlim Peşine Düşen,

▶ Dünyalık Peşine Düşen...

{Abdullah Ed-Darîmi Kitabu's Sunne/341}
___________________________________

10. "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler."

( Müslim,"Birr",66)

10. "Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan, senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya, bakmakla yükümlü olduklarından başla."

(Tirmizî, "Zekât", 32; Müslim, "Zekât", 97)

11. "Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle."

(İbn Mâce, "Edeb",57)

12. "Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir."

(Buhârî, "Edeb", 62, "İsti'zân", 9; Müslim, "Birr", 23, 25, 26; Ebû Dâvûd, "Edeb", 47; Tirmizî, "Birr", 21, 24)


13. "Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır."

(Tirmizî, "Kıyâmet", 54)

14. “Bu (Kur’an), kendisiyle uyarılmaları, Allah’ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara yapılan bir bildiridir.”

(İbrahim, 14/52)

15. "Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder."

(Buhari, "Îmân",23)

16. "Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin Çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez dinar da Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır o adama yüklenir Eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir."

(Buhârî, “Rikak”, 48)

17.  
"Ara bozmak için lâf götürüp getiren kimse cennet'e giremez."

(Buharî, "Edeb", 50; Müslim, "İman", 45)

18.  Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.(Hz.Muhammed S.A.V)

19. “En hayırlı zenginlik, gönül zenginliğidir. En iyi azık takvadır. Hikmetin başı ALLAH korkusudur.”  (Camiü's Sağir, 934)

20 . “Dünyaya önem verme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.” (Camiüssağir, No.546)

21. “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” (Buhârî)

22. “Allah güzeldir, güzelliği sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temiz¬dir, temizliği sever.” (Camiüssağir, No.986)
 
23.  “Allah bir kulunu severse ona musibet verir ki dua ve niyazını işitsin.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

24. “Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü de namazdır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

25 . “Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

26. “En üstün ibadet; Sıkıntılı anında, Sabırla kurtulmayı beklemektir.” Hz. Muhammed (s.a.v)

27.  “Kul başkalarının hatalarını bağışladıkca Allah da onun şerefini arttırır.” (Riyazü's Salihin, No.557)
 
28. “Dünyaya önem verme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.” (Camiüssağir, No.546)

29.  "Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır." (Tirmizi)

30 . “Dünyaya önem verme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.” (Camiüssağir, No.546)

31. “Kim bağışlarsa, Allah da onu bağışlar; kim affederse, Allah da onu affeder. Kim öfkesini yutarsa, Allah onu mükâfatlandırır.” (Buhari)

32. “Allah güzeldir, güzelliği sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.”  (Camiüssağir, No.986)

33.  Peygamber Efendimizin (a.s.m) bir duası: "Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!” (Müslim, Kader 17)


34.  Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur.” (Buhari, Edeb:38)


35.“En hayırlı zenginlik, gönül zenginliğidir. En iyi azık takvadır. Hikmetin başı ALLAH korkusudur.” (Camiü's Sağir, 934)

36. “Mü'minlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır.” (Tirmizi, Rada: 11)

37. “Farz namazlardan sonra Ayet-el-kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında ölümden başka mâni yoktur.” (Kütüb-i Sitte)

38. “Dünyaya önem verme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.” (Camiüssağir, No.546)
Gönderiyi
39.  “Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin!” (Buhari)

40. “Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallah’tır.” (Riyazüs Salihin)Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim