RECEB İ ŞERİF İN HİLALİ GÖZÜKÜNCE ALLAH RASULÜ ALEYHİSSELAT Ü VESSELAM EFENDİMİZ ASHABINA ( RIDVANULLAHİ TEALA ALEYHİM ECMAİN ) ŞÖYLE . SESLENİRDİ

 
Tevbe ayının hilali göründü , Allah ü Teala ya bu ayda iltica eden , bu ayda Ondan af isteyenlere müjdeler olsun. - ..................................................... Kıymetli kardeşlerim , Rasul ü Zişan ( S.A.V. ) Efendimiz tarafından TEVBE / İSTİĞFAR ve bunun mukabilinde AF VE MAĞFİRET AYI olduğu ve * her saatte CEHENNEMDEN AZAD OLAN * yani affolan binlerce kulun olduğu müjdelenen , Cenab ı Mevla nın kulları kendisine tevbe / istiğfar etsin ve kendisine bu ayda iltica edip af isteyenleri bu
ayda affetsin diye yarattığı ve Rabbimizin kendisine nispet ederek Receb i Şerif in * ŞEHRULLAH * yani * ALLAH IN AYI * olduğu bildirilen , hem mübarek Üçayların ilki hemde HARAM AY olan ; tevbelerimizin kabul edilip CEHENNEMDEN AZAD olmamız için çok büyük bir fırsat mevsimi olan bu ayda çok tevbe istiğfar etmeye gayret edelim... Bilhassa aşağıda arzedilen ve tarifleri bizzat EFENDİMİZ ALEYHİSSELAT Ü VESSELAM tarafından yapılmış istiğfarları hergün birkaç dakikamızı ayırarak mutlaka yapalım.. Başımıza gelen kötü kaza - bela - müsibet - şer - hastalık v.b her kötü şeyin sebebinin günahlarımız olduğunu ve bunlardan kurtuluş reçetesinin sadece tevbe etmek de olduğunu , RASULULLAH S.A.V. . in ; * DERDİNİZ GÜNAHLARINIZ , KURTULUŞUNUZ İSTİĞFARDIR * buyurduğunu asla unutmayalım !!! .... Tevbelerimizde ana - babalarımızı , sevdiklerimizi ve bütün Ehl i Sünnet kardeşlerimizi de unutmayalım ... ( Bu yazıyı yazan mücrim , çok günahkar fakiri de unutmayarak aff u mağfireti için dua edeceklerden Rabbim Tebareke ve Teala razı ve hoşnut olsun daimen ve ebeda .. ) ............................................. . *** FAHR İ KAİNAT . S.A.V. . EFENDİMİZDEN ... ÜÇ AYLARA . ÖZEL ... AMEL . DEFTERLERİNDEKİ ... BÜTÜN . GÜNAHLARI ... BİRANDA ... SİLDİRECEK ... MUAZZAM ... BİR . İSTİĞFAR !!! : ... İbn i Abbas R.A. dan rivayetle ; Sultan ül Enbiya , Burhan i Asfiya , Habib i Hüda , Şefi i ruz i ceza EBUL KASIM CENAB I AHMEDÜL MAHMUDÜL MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZ buyurduki : ... - *** Her kim , Recep , Şaban , Ramazanda öğlen ve ikindi arasında ; - ESTAĞFİRULLAH EL AZİYM ELLEZİ LA İLAHE İLLAHU EL HAYYEL KAYYUME VE ETUBU İLEYH TEVBETE ABDİN ZALİMİN Lİ NEFSİHİ LA YEMLİKÜ Lİ NEFSİHİ ZARRAN VELA NEF AN VELA MEVTAN VELA HAYATE VELA NÜŞURA - derse ( 1 kez de denebilir ama 7 kez ve elleri kaldırarak demek çok daha efdaldir ) ; Allah u Teala ( o kişinin günahlarını yazmakla görevli ) iki meleğe : - BU KULUMUN AMEL DEFTERİNDEKİ GÜNAHLARIYLA İLGİLİ BÜTÜN YAZILARI YAKIN - diye emreder. !!! ..... - *** Recep ayında sabah - akşam ( güneş doğmadan sabah namazından evvel , güneş batmadan ikindi namazından sonra ) 70 kez ( ALLAHÜMMAĞFİRLİ VERHAMNİ TÜB ALEYYE diyerek ve elleri kaldırarak ) istiğfar edenin ; CANI CEHENNEME HARAM OLUR. - ..... - * Derdiniz günahlarınız , ilacınız istiğfardır - ..... - * ( İMAM ALİ KERREM ALLAHU VECHE den rivayetle ; ) Recep ayında istiğfarı çok yapın , zira onda ( Recep ayında ) her saat CEHENNEMDEN AZADLILAR ( AFFOLANLAR ) vardır . - ..... - *** Kim Recep ayında , sabah ve akşam 70 defa - ESTAĞFİRULLAH VE ETUBÜ İLEYH ( Allah a istiğfar eder , beni affetmesini dilerim ) ve 71. defada ALLAHÜMMAĞFİRLİ VERHAMNİ VE TÜB ALEYYE ( Ey Allahım beni bağışla , bana acı , tevbemi kabul eyle ) derse ; ALLAH U TEALANIN HOŞNUTLUĞUNU KAZANARAK ÖLÜR , RECEBİN BEREKETİYLE CEHENNEM ATEŞİNE MÜPTELA OLMAZ - ..................... ***** Sevban R.A. dan rivayetle ; RASULULLAH S.A.V. bazı kabirlerin yanından geçerken ağlamaya başlayıp , Ey Sevban ; bu kabirde yatanlar şüphesiz azap çekiyorlar , eğer Recep ayından bir gün bile oruç tutup , bir gece dahi kıyamda bulunsalardı ( geceyi ibadetle ihya etselerdi ) bu azaba düşmezlerdi - buyurunca ben ; EY ALLAHIN RASULÜ ( S.A.V. ) BİR GÜNÜN ORUCU VE BİR GECENİN KIYAMI İLE KABİR AZABI ENGELLENİRMİ ??!! diye sordum ..... Bunun üzerine RASUL Ü EKREM ( S.A.V. ) buyurduki : - Evet , Canım kudret elinde olan Zat a yemin ederimki ; Recepten bir gün oruç tutup bir geceyi dahi ibadetle ihya edene ; BİR SENENİN TÜM GÜNLERİNİ ORUÇ , TÜM GECELERİNİ İBADETLE İHYA SEVABI YAZAR !!! - ....... - *** Her kim haram aylardan perşembe - cuma - c.tesi , 3 günü ( peşpeşe ) oruçlu geçirirse ; kendisine 900 senelik ibadet sevabı verilir. !!! - ................................. Sadaga RASULULLAH. Fi ma kal ev kema kal. En Nebiyyü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. ................................................. *** ALEYHİSSELAT Ü
VESSELAM EFENDİMİZ İN ÜÇAYLAR DUASI !!! : ..... - ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ RECEBE VE ŞABAN VE BELLİĞNA RAMAZAN . VAHTİMLENA BİL İMAN VE YESSİRLENA BİL KUR AN. - ..... ( Allah ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan a ulaştır. İmanımızı kuvvetlendir , Kur an okumayı bize kolaylaştır. ) .......................................... *** RECEB İ ŞERİF İN ZİKİR - DUALARI !!! : ....... Receb in ilk günü 2 rekat namaz kılınır , peşinden 111 kere salavat ı şerife getirilir ve 1.660 kez - Ya ALLAH - ( Her yüz tanede bir ; CELLE CELALUHUH diyelim ) dedikten sonra ( Sadece ilk gün ) ; hergün 1.000 adet - LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUR RASULULLAH - çekilir... Böylece Ramazan bitene kadar 90.000 kelime i tevhid çekilmiş olur !!! .... *** Böyle yapan kimsye ; münker - nekir kabir sorgusu için geldiğinde ; HAK TEALA DAN BİR NİDA GELİR Kİ : - YA MÜNKER NEKİR DÖNÜN GERİYE , SİZ BENİM O KULUMA SUAL EDEMEZSİNİZ - Buyrulur ... !!! ....................
*** RECEBİN İLK ON GÜNÜNDE : 100 kere - SÜBHANALLAHİ YA HAYYU YA GAYYUM - ........ .. *** İKİNCİ ON GÜNDE : 100 Kez - SÜBHANALLAHLİ EHADÜS SAMED - ........ *** SON ON GÜNDE : 100 kere - SÜBHANALLAHİL GAFURUR RAHİYM - ( Peşinden KEVSER suresi oku. )............................................. ***** RECEBİN İLK GECE NAMAZI ( *** 24 ŞUBAT P.TESİ AKŞAMI KILINACAK !!! / 25 ŞUBAT SALI ; RECEBİN İLK GÜNÜDÜR LAKİN İSLAMDA GECE ÖNCE GİRDİĞİ İÇİN ; P.TESİ AKŞAM EZANI İLE RECEB İ ŞERİF BAŞLAR BU HASEBLE İLK GECE P.TESİ Yİ SALI YA BAĞLAYAN GECEDİR !!! ) : ... Hz. ENES R.A. dan rivayetle ; FAHRİ KAİNAT S.A.V. EFENDİMİZ buyurduki ; - Her kim Recebin ilk gecesinde , akşamı kıldıktan sonra ; bir FATİHA ve bir İHLAS ile ve 2 rekatta bir selam vererek , 20 rekat kılarsa ( Akşamdan sonra olduğu için ayrıca evvabin kılmaya gerek yoktur ) onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyormusunuz ?? - ... diye Ashabına sorduktan sonra RASULULLAH S.A.V. şöyle devam eder ; ... - ŞÜPHESİZ RUH ÜL EMİN OLAN CİBRİL ( A.S. ) ONU BANA BİLDİRDİ ; - *** ALLAHÜ TEALA ONU ( BU NAMAZI KILANI ) CANI , MALI , AİLESİ VE ÇOCUKLARI HAKKINDA KORUR . BU KİŞİ KABİR AZABINDAN KORUNUR . HESAPSIZ VE AZAPSIZ BİR ŞEKİLDE , SIRATI ŞİMŞEK GİBİ GEÇER !!!!! - ....... ( SADAGA RASULULLAH . Fİ MA GAL EV KEMA GAL . ) ...................... Kıymetli kardeşlerim ; bu çok büyük fırsatları kaçırmamak ve bu büyük müjdelerden mahrum kalmamak için ; Rabbimizin ayında , Rabbimizi daha çok zikretmeye , yukarıda belirtilen oruç ve namaz gibi çok faziletli amelleri yapmaya ve çok çok tevbe - istiğfar etmeye gayret edelim..... RABBİM TEBAREKE VE TEALA RECEB İ ŞERİFİMİZİ MÜBAREK , BİZLERİDE AMELE ; HAMDİNE , ZİKRİNE , ŞÜKRÜNE MUVAFAK EYLESİN........ AMİİİİN........ ALLAHÜMME Bİ HAKKI SEYYİDİNA MUHAMMED VE ALA ALİ MUHAMMED ............ ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM............................................ ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA RASULULLAH ........ ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA HABİBALLAH ....... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA SEYYİD EL EVVELİYN VEL AHİRİYN ....... SÜBHANE RABBİKE RABBİL İZZETİ AMME YASEFUN ...... VE SELAMUN ALEL MÜRSELİYN ........ VEL HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİYN ....................... VE SALLALLAHU ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ SAHBİHİ ECMAİN .................... İLA ŞEREFİN RUH İ NEBİ S.A.V. VE ALİHİ VE ASHABİHİ VE EZVACIHİ VE ZÜRRİYATIHİ VE EHL İ BEYTİHİ VE RUHİ SADATİNA VE MEŞAYIHİNA VE RUHİ EMVATİNA VE EMVATİL MÜSLİMİYN ..... EL FATİHA MAASSALAVAT ..... ( MEFHAR İ MEVCUDAT HAZRET İ FAHR İ ALEM MUHAMMED MUSTAFA YA SALAVAT : ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SELLİM KADRA LA İLAHE İLLALLAHU VERDA ANİL HASENEYNİ YA HAYYÜ YA KAYYUMÜ YA ALLAH ) ........... Sayfamın kapatılmaması için yorum yapacaklardan ve yazımı paylaşacaklardan MEVLAM razı ve hoşnut olsun . Daimen ve ebeda. ........ EMANETLERİ ZAYİ ETMEYEN ALLAH Ü TEALA YA EMANET OLUNUZ / Fİ EMANİLLAH

Yorum Gönder

Okuduğunuz ve izlediğiniz için Teşekkürler
Yazıyı ve videoyu beğendiniz mi
Değerli kardeşim yorum yaparak bize destek olabilirsiniz
Ya da paylaşarak destek olabilirsiniz
Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua
Allah'a emanet olun
Yorum yaparken kurallarla uyunuz

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim