Kürtler ve Sorumluluklarımız | Tevhid Dergisi | Sesli MakaleKürtler… Cumhuriyet tarihince yönetimin gündeminde olan, son otuz yıldır tüm kamuoyunun olumlu veya olumsuz gündemini meşgul eden halk…
Kürt halkının kısa tarihi, gündemde oluş nedenleri ve Müslümanların bu halka karşı sorumlulukları anlatılıyor. Kürtlerin Kısa Tarihi: Bugün yaşadıkları bölge olan Mezopotamya'nın en eski halklarındandır. İslam ile şereflenmeden en yaygın dinleri Mecusilik ve Hristiyanlıktır. Yaşadıkları bölge kısmen Farsların kısmen de Bizanslıların elindedir. Uzun dönem bu iki gücün arasında kalan Kürtler, toplu olarak taraf seçmemiştir. İslam ile erken dönemde tanışmaları; Ömer (ra.) döneminde bugünkü İran'a yapılan fetih hareketleri esnasında gerçekleşmiştir. Sa'd Bin Ebi Vakkas (ra.) komutasında bölgede ilerleyen sahabe, kavim olarak Kürtlerden ciddi bir dirençle karşılaşmadı. Ancak Bizans ve Sasanilere bağlı yerlerde bu ordular içinde Kürtler vardı. Kadisiye savaşı diye bilinen bu fetih, Kürtlerin sahabe aracılığıyla İslam ile şereflenmesine sebep oldu. İlk etapta tedrici şekilde İslam'a giren Kürtler özellikle İyaz b. Ğanem (ra.)'ın Diyarbakır'ı (Amed) fethetmesiyle fevc fevc İslam'a dâhil oldular. Tarihte Kurulan Kürt Beylikleri: Hezbaniler Mervaniler Hasnaviler Şeddadiler Eyyubiler Osmanlı'ya Geçiş Farslıların Şiiliği Osmanlılar’ın Sünniliği savunmaları arasında sorunlu bölgede bulunan kürtler Kürt alimlerinden Bitlisi’nin sarayda resmi görevde olmasınının etkisi ile Osmanlı’ya iltica ettiler. Kürtler, dış işlerinde Osmanlı'ya bağımlıydı, Osmanlı'ya vergi ve asker vermekteydi. Osmanlı için Kürtler ve bölgeleri önemlidir. Onlarla düşmanlar arasında kalkan görevi görürler. Onlara iyi davranılır, âlimlerin ve beylerin halk üzerindeki etkisi bilindiğinden, onlara güzellikle muamele edilir, ümmet içerisinde önemli mevkilere getirilirler. Osmanlı ve Kürtlerin aralarının açılmasının iki nedeni: 1. 1639 Kasr-ı Şirin anlaşması 2. Osmanlı da başlayan batılılaşma hareketi Osmanlı’da başlayan batılılaşma haraketileri: Eğitimin batılılaşması Avrupai eğlence hayatı Batılı hocaların Osmanlı yöneticilerini yetiştirmesi 1539 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanları, İslam'ın 'Zımmi Hukuku'nun lağv edilmesi Kürt siyasetindeki ayaklanma ve kıyam hareketlerinden ikisi: 1. Molla Selim'in başlattığı Bitlis Kıyamı (1913-1914) 2. Şeyh Said Kıyamı (1925) Cumhuriyet Dönemi Kürt Politikaları: 1. Kürtleri millet olarak yok sayma 2. Kürtleri İslami aidiyetlerinden soyutlama 3. Kürtlerin bölünmelerini sağlamak 4. Güvenlik Tevhid ehli olarak bu süreçten çıkarmamız gereken dersler: 1. Tevhidi kabul eden Müslümanların tüm diğer halklara olduğu gibi ilim ve cihad ile geçmişten beri ilgili Kürt halkına da sahip çıkmalıdır 2. Müslümanlar tevhid davetini gölgelemeyecek şekilde tüm mazlumların meşru hakkını savunmalıdır. 3. Bünyemize yüzyıl içerisinde yerleşmiş milliyetçi damardan kurtulmalıyız. 4. Cumhuriyet dönemi ve İslamî kıyam hareketleri iyi okunmalı ve dersler alınmalıdır.
kaynak Tevhid Dersleri

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim