Allahın 99 İsminin Faziletleri Allahın İsimlerini Okumanın Faydaları Allahın Hangi İsmi, Günde Kaç Kez ve Hangi Halimiz İçin Zikretmemiz Gerekir?


Allahın 99 İsminin Faziletleri > Allahın İsimlerini Okumanın Faydaları > Allahın Hangi İsmi, Günde Kaç Kez ve Hangi Halimiz İçin Zikretmemiz Gerekir? İşte cevabı…
Merhametsizlere ‘Er Rahim’, ‘Er Rahman’, aşırı sinirlilere ‘El Halim’, sevgi ve muhabbeti az olanlara ‘El Vedud’, nereye gideceğini bilemeyenlere ‘Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara ‘El Vekil’…

Mesela hasta olan bir insan, “Rahim ve Rauf” veya “Şafi ve Muafi” isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan “Rezzak, Fettah, Kerim ve Vehhab” isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan “Allamu’l-Guyub” ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan “Hadi ve Nur” isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da “Sabur” ismiyle duada bulunur.

Fahrettin Razi’nin açıklamasına göre Allah’ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen “Hangi Esma’yı günde kaç kez zikretmeliyim?” sorusu geliyor. Uzmanlar, ‘İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah’ı anmalı’ cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.

“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Ar’af, 180)
“O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.”(Taha, 8)
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?
İsm-i Celil | Tesbih adedi | Tesbih niyeti
Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
Er-Rahman (298) Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.
Er-Rahim (258) Maddi ve manevi rızka nail olmak.
El-Melik (90) Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
El-Kuddus (170) Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selam (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Mü’min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.
El-Cebbar (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
El-Halık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
El-Bari (214) İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
El-Gaffar (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhar (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhab (14) Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek.
Er-Rezzak (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
El-Fettah (489) Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim (150) İlim zenginliği için.
El-Kabid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.
El-Basit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi’ (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.
El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.
Es-Semi’ (180) Duaların kabul olması.
El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
El-Latif (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
El-Habir (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halim (88) Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azim (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
El-Gafur (1.286) Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak.
Eş-Şekur (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
El-Kebir (232) Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak.
El-Hafiz (998) Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukit (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
El-Hasib (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celil (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Kerim (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakib (312) Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücib (55-3.025) Duaların kabul olunması.
El-Vasi’ (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
El-Hakim (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
El-Vedud (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecid (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.
El-Bais (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehid (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekil (66) Allah’tan her türlü yardım görmek.
El-Kavi (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metin (500) Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah’ın yardımını istemek.
El-Hamid (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
El-Muhsi (148) Zekanın kuvvetli olması.
El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muid (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyi (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumit (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
El-Kayyum (156) Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
El-Vacid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Macid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
El-Vahid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Kadir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.
El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak.
El-Ahir (801) Ömrün uzun olması.
Ez Zahir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
El-Müteali (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Batın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
El-Vali (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.
Et-Tevvab (409) Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
Er-Rauf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Malikü’l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması.
Zü’l-Celali ve’l-İkram (1.100) İşlerin kolay ve asan olması, insanların kendini sevmesi.
El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Cami (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
El-Gani (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğni (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
El-Mani’ (161) Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Darr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.
En-Nafi’ (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
En-Nur (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Hadi (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Bedi’ (86) Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için.
El-Baki (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Varis (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Er-Reşid (514) Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabur (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim