NİSÂ SÛRESİ

Bismillahîrrahmânirrahîm
(Mealen)
94. Ey îmân edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman iyice araştırın ve size selâm verene, dünyâ hayâtının menfaâtini isteyerek: "Sen mü'min değilsin" demeyin. Allah indinde çok ganimetler vardır. Öncesinde siz de öyle idiniz de, Allah size lütfetti. Onun için iyice araştırın. Muhakkak ki Allah yaptıkları­nızdan haberdardır.

***
Sefere çıkmak, burada, yeryüzünde yürümek, yol gitmek an­lamındadır. Ticaret, gaza veya bir başka maksatla yol alındığı vakit "Yeryüzünde sefer ettim" denilmesi gibi.
Bu âyet-i kerime, bir rnüslüman topluluğu hakkında nazil olmuştur.
Bun­lar, yolculuklarında, beraberinde bir deve ve satmak üzere bir kaç koyun bu­lunan bir adamla rastlaştılar.
Bu adam onlara selam verip: "Lâ ilahe illallah Muhammedu'r Rasûlullah" dediği halde, müslümanlardan birisi hamle yapa­rak onu öldürdü.
Bu hususu Resûlullah'a (s.a.v) anlatınca, Resûlullah'a (s.a.v) bu ağır geldi, bunun üzerine de bu âyet-i kerime nâzil oldu.
*
Buhârî de bu­nu, Atâ'dan, o, İbn Abbas yoluyla rivayet etmektedir.
İbn Abbas dedi ki: Be­raberinde birkaç koyun bulunan bir adama, müslümanlar arkadan yetiştiler. O da "esselâmu aleyküm" dediği halde onu öldürdüler ve beraberindeki koyunlarını aldılar.
Bunun üzerine yüce Allah: "Dünya hayatının menfaatini arıyarak..." buyruğuna kadar bu âyet-i kerimeyi indirdi.
Dünya hayatının menfeati ise, orada sözü geçen birkaç koyundu.
Buhâri’den başka kaynaklarda da şöy­le denilmektedir:
Rasûlullah (s.a.v) o adamın diyetini akrabalarına götürüp tes­lim etti ve beraberindeki koyunları da geri iade etti.
(es-Suyûti, ed-Durru'l-Mensûr, II, 634.)
İmâm Kurtubî / El Câmiu li Ahkâmi'l Kur'ân
***
Not: Tefsîri aşağıdaki sayfamızdan da takip edebilirsiniz

Yorum Gönder

Okuduğunuz ve izlediğiniz için Teşekkürler
Yazıyı ve videoyu beğendiniz mi
Değerli kardeşim yorum yaparak bize destek olabilirsiniz
Ya da paylaşarak destek olabilirsiniz
Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua
Allah'a emanet olun
Yorum yaparken kurallarla uyunuz

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim