Ayet-el kürsi Ve Anlamı

Ayetel kürsi veya diğer bir deyişle Ayetül kürsü: Tabi Hazreti peygamber (s.a.v) ‘in övdüğü bir ayet bu ,sure değil de ayet.Ama adı sureleşmiş.Hemen hemen Türkiye’de herkes ayetül kürsi’yi biliyor. Kürsü ayeti.İçinde kürsüden bahsediliyor.Onun için ayetül kürs, kürsünün ayeti denmiş.

Kürsü,Yüce Allahı simgeleyen bir ifadedir.İnsanların daha iyi anlaması için yüce Allah (c.c.) kürsüden bahsediyor.Allah,Allahın kürsüsü vardır diyor.Kürsü ,bir otorite,bir güç,bir kuvvet,bir gücün ve bütün kararların toplantığı nokta anlamına geliyor.
Onun için biz bu ayete,tek ayettir bu ayet,ayetül kürsi adını veriyoruz.
Arapçadan Türkçe okunuşu şöyledir:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm lâ te huzühû sinetün velâ nevm.lehû mâ fissemâvâti ve ma fil ard.Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. velâ yühîtûne bi şey in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. 

Bu sûre ne anlatıyor.Bu sûre,yüce Allahın kendini tanıtmasıdır.Kısmen.
Manasına bakalım.
Bismillahirrahmanirrahîm.-Rahman ve rahim olan Allahın adıyla,
Allah:Allah o Allahtır ki;
Lâ ilahe illa hu: Ondan başka hiçbir yaratıcı yok.
Hüve el hayyül kayyûm: O Hayy ve Kayyûmdur.Diridir ve işinin başındadır.Herşeyin kontrolü Allahın elindedir.
La te huzuhû sinetün vela nevm: Ne uyku uyuklama,nede uykuya düşmez.Yani uyku ve uyuklama bir acziyet ifadesidir.Allah için bir uyku hali yada bir uyuklama hali olmaz,çünkü o ne yorulur nede ihtiyaç hisseder.Allah hakkında bunların hiç birisi düşünülemez.
Lehü ma fissemavati ve ma fil ard: Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur.Onun içindir.Ona aittir.Bu insanlar,cinler,hayvanlar,görünmeyen varlıklar,bilinmeyen alemler,göklerdeki bütün gezegenler.Gezegenlerin ötesi de vardır.Yer derken,bastığımız yeri kastediyor.Ama semavat,dünyanın ötesindeki güneşi,ayı,diğer bütün gezegenleri de ifade ediyor.
Menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih:Onun izni olmaksızın kim Allahın yanında şefaatte bulunabilir.Demek Şefaat var ama şefaatin gerçekleşme şartı Allahın iznine bağlıdır.
Ya lemu ma beyne eydihim vema halfehüm:Allah,insanların ve diğer bütün varlıkların önlerindeki ve arkasındaki her şeyi bilendir.İnsanların geleceğini bilendir.
Vela yuhitune bi şey in min ilmihi illa bima şae:Hiçbir zaman insanlar ve diğer varlıklar Allahın vermiş olduğu bilmin ve ilmin dışında hiçbir şey kavrayamazlar.İnsanların bilebildiği şey ancak yüce Allahın bilmemize müsaade ettiği kadardır.Çünkü insanların bilimle ilgili bütün araştırmaları,beş duyu organlarının ortaya koymuş olduğu sonuçlardır.O sonuçlar ötesinde hiçbir şey hakkında konuşabilme gücünde değiliz.Konuştuğumuz zaman da yanılma ihtimalimiz var.Biz atom için parçalanmayan en küçük parça diyorduk atom bu gün parçalanmaktadır.Yani bilim ilerledikçe eski prensiplerin tümünün tuz buz olduğunu yeni kuralların geldiğini görebiliyoruz.
Vesia kürsiyüssemavati vel ard: Allahın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır.Allahın varlığı,gücü kuvveti anlamında.
Vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim: Allahın yeri ve gökleri kuşatmasına ve hakimiyeti sağlamada yüce Allaha hiçbir güç söz konusu değildir.O her şeyi bilen ve güçlü olandır.Kaynak: Nihat Hatipoğlu

Editör: Hilmi Tunalı

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim