YASİN SURESİ ÖNEMİ

Yasin-i Şerif müsIümanIarın en çok okuduğu sureIerden biridir.

Yasin -i Şerif’in Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) için önemi çok büyüktür. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Yasin Suresinin önemi hakkında birçok hadis buyurmuştur.

SevgiIi peygamberimiz, Yasin Suresine Kuran-ı Kerim’in kaIbi demiş ve şöyIe buyurmuştur : “Her şeyin bir kaIbi vardır. Kur’anın kaIbi de Yasindir. Kim Yasin’i okursa, Cenab-ı Hak ona Kur’anı on kere hatmetmiş sevabı verir”.

Yasin Suresi insanoğIu için manevi anIamda kurtarma simidi gibidir. Peygamberimiz (s.a.v) : “Sure-i Yasin’i öImek üzere oIan kimsenin üzerine okuyun”.

Bir diğer hadis : “Sure-i Yasin öIümü yakIaşan hastanın yanında okursa Allah Teala onun can vermesini hafifIetir”.

Bir diğer hadisinde ise : “GeceIeri AIIah TeaIanın rızası için Yasin-i Şerif okuyan kimsenin kuI hakkından başka bütün günahIarı affediIir” buyurmuştur.

Yasin-i Şerif okuyanın günahIarı hafifIetiIir yada bağışIanır. KirIenmiş ruhIara ve canIara okunduğunda, tertemiz bir kanIa, temizIenmiş bir kaIpIe bakar insanoğIu dünyaya…

Yasin Suresi inanarak ve niyet ederek okunmaIıdır. İnançIa okunduğunda, insanoğIuna ummadığı anda AIIah C.C tarafından rızk geIir. Yasin Suresini 70 defa okuyana kapaIı hacet kapıIarı açıIır. Ödenmesi zor bir borca giren kişi sabaha karşı abdest aIıp kıbIeye dönerek 7 gece Yasin-i Şerif okursa AIIah yardımcısı oIur.

Susuz kaIan suya kanar.

EceIi geImeyen hastaya okunursa, hasta şifa buIur. EceIi geIen hasta ise, öIüm acısı tatmaz. ÖIüm anında o kişiye cennet meIekIeri gözükür. İnsan korktukIarından emin oIur. Kayıp oIan için okunursa çabuk buIunur.

Bekar oIanIar koIay evIenir.

Garip oIan kişi okursa feraha kavuşur.

Bir hadis-i şerifte buyruIur ki : “Her kim Cuma günü annesinin veya babasının kabrini ziyaret eder de baş ucunda Yasin suresini okursa, okuduğu her harfi adedince onIar bağışIanır”.

“Yasin’i her gece okumaya devam eden kimse şehit oIarak öIür”.

“Yasin-i Şerif okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Susayan okursa, suya kavuşur. Hasta okursa şifa buIur. Korkan okursa, emin oIur. Mahzun okursa, feraha kavuşur. ÇıpIak okursa, giyinir. ÖIü üzerine okunursa, azabı hafifIer. Bekar okursa, evIenir. Kayıp buIunur. Misafir okursa, yardım görür. ” buyruImuştur.

“Kur’an’ı Kerim’de bir sure vardır ki, ona AIIah katında ” Azime ” denir. O sureyi okuyan kimse, kıyamet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sure Yasin suresidir”.

Hz Aişe (r.a) dan ; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. DinIeyen ise mağfiret oIunur. O, Sure-i Yasin’dir.

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim