TEŞRİK TEKBİRİ

TEŞRİK TEKBİRİ
Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri nasıl çekilir? Ne zaman başlar? sorusu Kurban Bayramına sayılı günler kala en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Birçok müslüman Kurban Bayramında namaz ibadetlerini yerine getirirken farz namazlarından sonra Teşrik Tekbiri çekmenin nasıl olduğunu araştırıyor. Kurban Bayramının arefe gününde başlayan ve son gününün ikindi namazına kadar devam eden farz namazlarında çekilen Teşrik Tekbirine dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NASIL ÇEKİLİR? NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ deniyor.
Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selâm verir vermez, bir kere “Teşrîk Tekbîr”ini okuması vâcibdir. İmâm tekbîri unutursa, cemâat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.
Teşrîk Tekbîr
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aktardığı bilgiye göre ‘teşrik’ Arap dilinde ‘etleri doğrayıp kurutmak’ anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında ‘eyyam-ı teşrik – teşrik günleri’ deniliyor. ‘Tekbir’ ise Allah’ı yüceltmek anlamına geliyor.
İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bu tekbirlerin 23 vakit okunması kadın-erkek her Müslümana vacip. Uygulama buna göre yapılıyor. Ebû Hanîfe’ye göre ise bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.
Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.
Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.
TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?
Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına gelir.
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Arefe günü sabah namazı ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, farz namazlarının tamamlanmasının ardından dile getiriliyor.
Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra dile getirilir.
Teşrîk Tekbîr
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Teşrik tekbiri şu şekilde dillendirilir; "Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd."
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;
Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî,Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, herfarzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü‟l-Hümâm, Fethu‟l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre iseteşrik tekbirleri sünnettir.

Yorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim